Doświadczenie

Migracja IN

Przeprowadziłem migrację około 1 mln abonentów usług inteligentnych z platformy Nokia na platformę nowszej generacji Alcatel-Lucent. Na nowej platformie zostało przygotowanych kilkanaście dedykowanych usług. Była to migracja abonentów biznesowych w trakcie działania usług bez uszczerbku na ciągłość działania. Zarządzałem projektem jako główny Project Manager, raportując bezpośrednio do Sponsora, zarządzając kilkoma strumieniami podprojektów; zespół ok 30 osób, budżet 8,5 mln zł, okres 2 lata.

Odpowiedzialność:

 • Samodzielne odpowiedzialny za projekt na poziomie firmy
 • Zarządzanie zespołem Kierowników Projektów strumieni IT, Technika, Marketingu oraz Sprzedaży,
 • Przygotowanie analizy wykonalności,
 • Nadzorowanie pracy architektów, testerów, przedstawicieli klientów biznesowych
 • Zarządzanie dostawcami, tzn. Alcatel-Lucent, NSN, IPIX, Accenture, Cisco,

Osiągnięcia:

 • Projekt ukończyłem w terminie, pomimo dostarczenia niskiej jakości oprogramowania przez dostawcę w pierwszej fazie projektu, oczekiwane terminy zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu kombinacji technik projektowych, lewarowania zasobów, outsourcingu testerów, wynegocjowania dodatkowych osobowych zasobów wewnętrznych.
 • Projekt zamknąłem w budżecie, pomimo istotnych zmian zakresu, których szczegóły zostały zdefiniowane dopiero w połowie projektu. Ryzyko wystąpienia tych zmian opisałem jednak szczegółowo, a mitygację ryzyka uwzględniłem na etapie planowania.
eUrząd dla UKE

Wdrożenie systemu Elektronicznego obiegu dokumentów w UKE - e-Urząd. Zakres moich prac obejmował przygotowanie elementów dokumentacji projektowej przy współpracy z ValueTank. Dokumentacja była przygotowana według ścisłej metodologii PRINCE2 (budżet 2 mln zł/pełny budżet projektu 25 mln zł).

Zadania przygotowania:

 • Harmonogramu,
 • Product Flow
 • Product Structure
 • Product Description

Osiągnięcia:

 • UKE zaakceptowało przygotowaną dokumentację jako w pełni zgodną z metodyką PRINCE2.
Komórka Stacjonarna - Plus

Wdrożenie nowej usługi Komórka Stacjonarna. Usługa umożliwiała obsługę telefonii stacjonarnej i komórkowej przy wykorzystywaniu tylko jednego wspólnego aparatu telefonicznego. Projekt o statusie strategicznym, obejmował integrację nowych urządzeń z centralami telekomunikacyjnymi, systemem billingowym, smsc, bazą danych abonenckich – HLR, CRM, ; budżet 6,5 mln zł, zespół 15 osób, czas 3 lata.

Odpowiedzialność:

 • Prowadzenie projektu na poziomie pionu Techniki i IT, co wymagało m.in. kontroli harmonogramu, budżetu, zakresu, regularnego raportowania, organizacji komunikacji dla interesariuszy,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej, w szczególności analizy wykonalności, rejestru ryzyk, harmonogramu, budżetu, koordynacji przygotowania wymagań funkcjonalnych i technicznych oraz planu testów.
 • Negocjacje cenowe z dostawcą
 • Zarządzanie zmianą, szczególnie harmonogramu i zakresu technicznego, wynikającej z dynamicznie zmieniających się zależności z innymi projektami.

Osiągnięcia:

 • Oddałem projekt w założonym budżetu, pomimo istotnych zmian specyfikacji technicznej dokonanych w trakcie realizacji projektu, zmiany te przewidziałem w ramach analizy ryzyk na etapie planowania projektu.
Czasoumilacz

Wdrożenie usługi Czasoumilacz W Plusie – odgrywanie dowolnych utworów w miejsce sygnału oczekiwania na rozmowę. Wiązało się z integracją nowych urządzań z systemem billingowym, CRM oraz centralami telefonicznymi. Platforma była rozproszona w 4 lokalizacjach geograficznych, wymagających rozszerzeń łączy telekomunikacyjnych; zespół ok 12 osób, budżet 4 mln zł, okres 9 mie.

Odpowiedzialność:

 • Zarządzanie dostawcą – Windmobile, zespołem testerów i architektów
 • Raportowanie do przedstawiciela sponsora, czyli działu produktu w marketingu
 • Zarządzanie zmianą zakresu
 • Kontrola i monitoring jakości produktów projektu
 • Aktywne zarządzanie ryzykami, w celu uniknięcia rozbieżności z celami projektu, głównie terminów, budżetu i jakości usługi.

Osiągnięcia:

 • Projekt dostarczony na czas, pomimo niskiej jakości pierwszej dostawy oprogramowania, planowane terminy zostały osiągnięte, dzięki podziałowi projektu na fazy, w taki sposób aby marketing otrzymał oczekiwany produkt na czas, poprzez właściwy dobór funkcjonalności oraz optymalizacji testów i developmentu poprawek.
 • Z uwagi na błędnie oszacowany spodziewany ruchu, platforma okazał się przeciążona pierwszego dnia po uruchomieniu, jednak w ciągu 2 dni udało się problem rozwiązać osiągając niezbędną wydajność, nie ponosząc praktycznie dodatkowych kosztów.
Centralna Baza Danych UKE

Integracja infrastruktury operatora mobilnego z platformą UKE - PLI CBD. Integracja umożliwia przekazywanie do centralnego bazy UKE informacji o lokalizacji abonentów dzwoniących na numery alarmowe oraz informacji o numerach telefonów przeniesionych pomiędzy operatorami.

Odpowiedzialność:

 • Samodzielne odpowiedzialny za strumień Techniczny oraz IT
 • Przygotowanie analizy wykonalności,
 • Wspólne wypracowanie wymagań technicznych integracji, pomiędzy wszystkimi operatorami, MSWiA oraz UKE
 • Kontrola harmonogramu i budżetu
 • Nadzorowanie technicznej realizacji projektu

Osiągnięcia:

 • Zostały osiągnięte rygorystyczne wymagania UKE, co do dokładności pomiaru lokalizacji oraz czasu dostarczenie tych informacji do PLI CBD
Szkolenia IMS

Przygotowałem autorskie szkolenie z zakresu IMS - IP Multimedia System. Celem cyklu szkoleń było przekazanie firmie integratorskiej Impaq know-how z dziedziny integracji i budowy usług telekomunikacyjnych.

Zakres prac:

 • Przygotowanie szkoleń autorskich: IMS, SIP, Diameter, Parley
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń

Osiągnięcia:

 • Firma Impaq, m.in. dzięki poszerzeniu swojego know-how zdobyła kolejne kontrakty pośród Vendorów telekomunikacyjnych oraz operatorów.
Integracja Operatora Wirtualnego

Integracja operatora wirtualnego z operatorem macierzystym, czyli PlusGsm. Produkt umożliwiał kontrolę kosztów w czasie rzeczywistym, użycia wszystkich usług dostępnych dla abonentów operatora wirtualnego. Obejmowało implementacje nowych modułów w platformie IN, integrację z systemem billingowym oraz CRM; budżet 4,5 mln zł, zespół 12 osób, czas 1 rok.

Odpowiedzialność:

 • Prowadzenie projektu na poziomie pionu Techniki i IT, m.in. budowanie zespołu, planowanie, kontrola realizacji i formalne zamknięcie,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej w szczególności analizy wykonalności,
 • Zarządzanie dostawcą, negocjacje techniczne, formalne zamykanie zamówie.

Osiągnięcia:

 • Wdrożyłem tymczasowe narzędzia do zarządzania produktem, dzięki czemu produkcyjne funkcjonalności zostały dostarczone w terminie. Niezbędne narzędzia powinny być planowo dostarczone w innym zależnym, ale opóźnionym projekcie.
Nadużycia w SMSach

Wdrożenie zabezpieczenia przed nadużyciami na skalę międzynarodową w ruchu SMSów w Plusie. Projekt wymagał przygotowania analizy wykonalności uwzględniającej zależności 3 niezależnych, ale częściowo pokrywających się projektów realizowanych przez różne działy w firmie, przygotowanie analiz finansowych dla tych projektów, pogodzenia sprzecznych interesów i celów poszczególnych projektów.

Rozbudowa IMS

Rozszerzenie platformy IMS – prowadziłem m.in. zespół przetargowy, projekt obejmował wdrożenia autorskiego rozwiązania architektonicznego,

Optymalizator ruchu IP

Uruchomienie optymalizatora ruchu GPRS w Plusie. Platforma obejmowała optymalizację bez strat na jakości przesyłu danych oraz opcjonalnie, dodatkową optymalizację z nieznacznym pogorszeniem jakości treści multimedialnych

Numery informacyjne 0 800

Uruchomienie numerów informacyjnych dla abonentów przedpłaconych. Dotyczyło uruchomienia niektórych usług numerów 0800, 0801, 0802 dla abonentów operatora komórkowego Plus.

Integracja SMSC

Integracja smsc z platformą IN w Plusie. Projekt dotyczył integracji SMSC Nokii oraz SymSoft z platformą IN Alcatel-Lucent. Integracja realizowana na potrzeby programu Billing Konwergentny.

Video dla komórek

Rozbudowa platformy video streaming, o nowe funkcjonalności usług video dla telefonów komórkowych.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.